officialfacebookicongray officialtwittericongray

Skakel ons by 011 391 1343

Ondersteuningsgroepe

Hier is twee groepe wat weekliks bymekaar kom van mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Navrae: Tina Marais,Sel:083 306 1081 en Flip Froneman, Sel: 082 671 6626

Heel Bediening

Hierdie bediening bied ‘n opbouende program vir volwassenes en kinders wat deur egskeiding geraak is.  Navrae: Alta Engelbrecht, Sel: 082 856 9108

Vrywilligersbediening

Hierdie is ‘n span wat tyd, hande en energie gee om mense te help met verskeie behoeftes. Navrae: Myburgh Bester, Sel: 082 494 4189

Siekesorg en Voorbidding

Bettie-Madré Terblanche is die koördineer van die siekesorgspan, indien iemand opgeneem word in die hospitaal of vir ʼn operasie moet gaan, kontak die Kerkkantoor 011391-1343 of ʼn leraar sodat u besoek kan word.

Ondersteuningsbediening

Die Ondersteuningsbediening se rol is die aanbied van 'n effektiewe ondersteuningsdiens vir al ons bedieninge, deur goeie verhoudings, organisasie en vir die hulpbronne wat nodig is vir die taak, binne en buite NG Kempton-Kruin gemeente. Die volgende dienste word aangebied:

Lees verder...

Rentmeesterbediening

Alhoewel die Rentmeesterbediening se fokus is op die verhoging van ons gemeente se inkomstebronne en ook om ons reserwefondse op `n aanvaarbare vlak te verkry, gaan rentmeesterskap nie net oor geld nie; dit is die manier waarop ons as nuwe mense in Christus ons hele lewe en al ons besittings onder leiding van die Heilige Gees bestuur tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk!

Ons doelstelling is:

Dat die Here Kempton-Kruin sal help, om `n omgewing te skep en `n denkraamwerk daar te stel, waar lidmate opgeroep word om as verantwoordelike rentmeesters te dink en op te tree; en om daardeur

Die dankofferbydraevlak van Kempton-Kruin te verhoog – op so `n wyse dat ons op `n volhoubare grondslag genoegsaam fondse tot die beskikking van bedieninge daar te stel, ter bereiking van ons gemeente se visie “voluit vir die koninkryk”

Navrae: Faan Fourie, Sel: 082 803 4354

Lees verder...

Vrouebediening

Die Vrouebediening verteenwoordig al die vrouelidmate van die gemeente en vorm `n netwerk deur die gemeente wat poog om omgee vir mekaar `n werklikheid te maak.

Hulle is deur die jaar betrokke by begrafnisse, Senior Aksie, Huis Bermuda se  verjaarsdae, Gemeenteraadsvergaderings, teeskink na oggenddienste en ander behoeftes wat mag ontstaan, asook bv. by kostafels by kermisse en ander geleenthede.

Hulle reël ook per geleentheid sprekers, om in die behoeftes van vrouelidmate te voorsien.

Navrae:Nonnie Malan, Sel: 082 725 0858

Lees verder...

Seniorbediening

Hierdie bediening het ontstaan uit 'n behoefte om senior lidmate 'n geleentheid te gee om met ander lidmate van dieselfde ouderdom te kommunikeer en te assosieer. Lede word toegerus om volwaardig deel te bly van die gemeente en die breë geloofsgemeenskap. Seniors eet, speel, lag en skerts saam.  Die Woord word op ‘n eiesoortige wyse bedien, om sodoende die eise wat ouerword stel, die hoof te bied.


Daar word verder gepoog om seniors, nie net verstandelik en geestelik te versorg nie, maar ook na hulle fisiese behoeftes om te sien. Lede word ook aangemoedig om betrokke te raak by gemeenskapsprojekte. Hul visie is om vir mekaar om te gee, mekaar te ondersteun en te dien. Die aard van die byeenkomste wissel. 

Hou gerus die afkondigingsblaadjie dop vir besonderhede.
 

Navrae: Dr. Casper Kruger, Sel: 082 387 1099

Kommentaar