officialfacebookicongray officialtwittericongray

Skakel ons by 011 391 1343

Ondersteuningsbediening

Die Ondersteuningsbediening se rol is die aanbied van 'n effektiewe ondersteuningsdiens vir al ons bedieninge, deur goeie verhoudings, organisasie en vir die hulpbronne wat nodig is vir die taak, binne en buite NG Kempton-Kruin gemeente. Die volgende dienste word aangebied:

 1. Kommunikasie Kommunikasie dien die gemeente in geheel as die spreekbuis na die gemeenskap. Dit word gedoen in samewerking met leraars, personeellede en bedieningsleiers. Geen kommunikasie kan in isolasie gebeur nie en dit is die taak van ons Kommunikasie-span om alles wat gedoen, gewys, gemaak, gedruk en gesê word, kollektief te benader en geheelbeeld te gee volgens ons Gemeente se visie en missie.  Navrae: Gert Reynolds, Sel: 082 628 3383
 2. Diensverhoudinge
  Hierdie kommissie sien toe dat billike arbeidspraktyke gehandhaaf word. Hierdeur word verseker dat die werkgewer en die werknemer die verpligtinge wat hulle teenoor mekaar het, getrou sal nakom.  Navrae:  Wouter van Heerden, Sel: 082 809 7459
 3. Eiendomskommissie
  Hierdie kommissie is verantwoordelik vir die versorging van alle eiendomme (binne en buite), kreatiwiteit rondom die geboue, versorging van die terrein en tuine, asook nuwe spasie-ontwikkelinge. Navrae: Gert Reynolds, Sel: 082 628 3383
 4. Finansies
  Die Finansiële Kommissie het ten doel om te verseker dat fondse aangewend word volgens die visie van die gemeente (begrotings gebaseer) en in oorstemming met die eenfondsbeleid van die Gemeenteraad.  Navrae: Pieter du Preez, Sel: 082 490 5985
 5. Kerkkantoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Die Kerkkantoor is deel van die liggaam-van-Christus-in diens en stel hom ten doel om d.m.v. goeie verhoudinge 'n uitnemende diens aan die gemeente van Kempton-Kruin en sy gemeenskap te lewer.  Navrae:  Gert Reynolds, Sel: 082 628 3383

 

 

 

 

Videogalery 1

 

Kommentaar