officialfacebookicongray officialtwittericongray

Skakel ons by 011 391 1343

Rentmeesterbediening

Alhoewel die Rentmeesterbediening se fokus is op die verhoging van ons gemeente se inkomstebronne en ook om ons reserwefondse op `n aanvaarbare vlak te verkry, gaan rentmeesterskap nie net oor geld nie; dit is die manier waarop ons as nuwe mense in Christus ons hele lewe en al ons besittings onder leiding van die Heilige Gees bestuur tot eer van God en tot uitbreiding van sy koninkryk!

Ons doelstelling is:

Dat die Here Kempton-Kruin sal help, om `n omgewing te skep en `n denkraamwerk daar te stel, waar lidmate opgeroep word om as verantwoordelike rentmeesters te dink en op te tree; en om daardeur

Die dankofferbydraevlak van Kempton-Kruin te verhoog – op so `n wyse dat ons op `n volhoubare grondslag genoegsaam fondse tot die beskikking van bedieninge daar te stel, ter bereiking van ons gemeente se visie “voluit vir die koninkryk”

Navrae: Faan Fourie, Sel: 082 803 4354

 

Kommentaar