officialfacebookicongray officialtwittericongray

Skakel ons by 011 391 1343

Al jou vrae

Kerkkantoor
Die kerkkantoor se ure is Maandag tot Vrydag van 07:30 tot 16:00. Bel gerus die Kerkkantoor op 011 391 1343.

Hoe bespreek ek lokale?
Persone wat enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet die kerkkantoor kontak of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm. Stuur dan die voltooide dokument terug na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Hoe kan ek ’n lidmaat van die gemeente raak?
Persone wat inligting oor die gemeente wil hê of belangstel om lidmaat van NG Kempton-Kruin te word, kan die kerkkantoor kontak of na afloop van elke erediens by die betrokke leraar aanmeld. Kontak Isél Dippenaar, die registerhouer in die Kerkkantoor. Die vorm vir nuwe intrekkers kan hier afgelaai word.

Hoe om ‘n huweliksbevestiging te reël?
Lui die huweliksklokkies vir jou of iemand in jou gesin? Kontak die leraar van jou keuse, verkieslik drie maande voor die huweliksdatum, om 'n afspraak te reël. Die leraar sal self met die paartjie reëlings tref ten opsigte van huweliksvoorbereiding en die huweliksbevestiging. Klier hier om die Ooreenkoms om Huweliksbevestiging af te laai.  Indien jy enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik, moet jy die Kerkkantoor kontak of kliek hier en voltooi die besprekingsvorm. Stuur dan die voltooide vorm terug na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. . Ons Musiekkoördineerder, Hester van der Westhuizen, kan gekontak word by die kerkkantoor indien sy benodig word by die huweliksbevestiging.

Hoe om belydenis van geloof af te lê?
Kontak die kerkkantoor of Dr. Danie Malan vir navrae in hierdie verband.

Hoe om ‘n kind te laat doop?

Aanmelding met die oog op doop geskied soos volg:

  • Die Doop vind plaas op die laaste Sondag van elke maand. U het `n keuse om by enige van die twee eredienste te doop. Meld asb. drie weke voor die beplande doopdatum by die Kerkkantoor aan.
  • Voltooi en handig asb. die nodige aansoek om doop vorm by die Kerkkantoor in of op ons web, sodat die kantoor alle dokumentasie betyds in gereedheid kan bring.
  • Wanneer alle administrasie afgehandel is, sal u gekontak word vir ’n afspraak vir ’n doopgesprek met die leraar wat die doop sal bedien. Hierdie gesprek vind plaas in die week voor die doopsondag.
  • LW: moet asb. nie reëlings tref met familie of vir ’n funksie voordat die doopdatum bevestig is nie – die gemeente behou haarself die reg voor om die doopdatum te bepaal nadat alle formaliteite afgehandel is.

Kliek hier om die aansoekvorm vir die doop af te laai.

Hoe om my kind by die Kinderkerk te laat inskakel?
Babas (Besige Bytjies) – Baba Lokaal

By die Bababediening word babas (6 maande tot 2 jaar) sensories gestimuleer terwyl hulle blootgestel word aan eenvoudige begrippe soos byvoorbeeld dat God vir my lief is.

Peuters (Dapper Muise) – Peuter Lokaal

Bediening van die 2-3 jarige kind. Die kern van die Peuterbediening, is om Jesus deur middel van eenvoudige boodskappe, Bybelverhale en sintuiglike bewuswording te leer ken.

Kleuters (KaalvoetKleuters) – Rooi Saal

Bediening van die 4-6 jarige kind. Kleuters word blootgestel aan Bybelse waarhede, Bybelverhale en Bybelverse.  Deur middel van ’n kreatiewe kleingroepaktiwiteit, word hierdie waarhede prakties geïllustreer.  Vanaf die kleuterfase kry kinders die geleentheid om hul hartjies vir Jesus te gee.

Junior Kind (Tekkie Kinders) – Blou Saal

Bediening van die kind in Graad 1-3. Hier leer elke kind om ’n Bybelverhaal aan ’n konkrete boodskap vir sy lewe te koppel. Dit is die beste jare vir ’n kind om ’n kind tot die aanvaarding van die verlossing te begelei en die meeste kinders kom inderdaad in hierdie jare tot bekering.

Senior Kind (Veters Kinders) – Blou Saal

Bediening van die kind in Graad 4-6. Tydens hierdie fase begelei Kinderwerkers ons kinders om te begin abstrak dink oor geloofsake uit die Woord. Kinderwerkers tree op as geestelike rolmodelle vir kinders.

Graad 7 (Super 7’s) – Roag

Bediening aan Graad 7 kinders geskied met die oog op die splinternuwe wêreld van die Hoërskool wat hulle binnekort betree.

Kinderwerkers fokus op Dissipelskap en wat dit beteken om ‘n volgeling van Jesus te wees in ‘n wêreld wat Jesus nodig het. Die Graad 7’s ondergaan ʼn dissipelskap-kursus in die jaar en skakel vanaf die vierde kwartaal by die Tienerbediening in. Vanaf Graad 8 word die kind as ʼn tiener beskou en word dan deel van die Gemeente se Tienerbediening.

By elkeen van hierdie bedieningspunte in die Kinderkerk volg ʼn doelgerigte vasgestelde program. ʼn Roetine-program word weekliks gevolg wat kinders veilig laat voel binne die omgewing van die Kinderkerk.

Die tye by die Kinderkerk werk as volg:

08:45   Registrasie

Met die aankoms van kinders by elkeen se afsonderlike bedieningspunte, meld elke kind by sy kleingroepleier aan. Kinders word elke Sondag afsonderlik geregistreer en ontvang ʼn ID-kaart wat weer na die tyd ingeneem word. Ouers ontvang ʼn ooreenstemmende kaart met ʼn unieke nommer vir identifikasie-doeleindes.

08:45     Vryspel en sosialisering

Deur saam te speel met spesifiek uitgesoekte speelgoed, kry kleingroepleiers en kinders die geleentheid om mekaar beter te leer ken en ʼn verhouding met mekaar te bou. Hier kan kinders net ’n bietjie kind wees!

09:00    Grootgroepbelewenis

’n Volledige erediens word by elke bedieningspunt van die Kinderbediening aangebied. Dit behels: ’n Verwelkomingsgeleentheid waar kinders praat oor hulle belewenisse. Verjaardagmaatjies word ook hier gelukgewens. Die lofprysing en aanbidding by die Kinderkerk word op die ontwikkelingsvlak van die kind gedoen, wat gevolg word deur aktuele prediking.

09:45     Kleingroepbelewenis

Die fokus in die kleingroepe is die vaslegging van dieselfde boodskap van die grootgroep en sodat ons kinders huis toe kan gaan met een kerngedagte. Dit word gedoen met kreatiewe aktiwiteite en groepsgesprekke. ’n Sterk verhouding word hier met kinders gebou en die doel van elke kleingroepbelewenis is om elke kind tot geloofsekerheid te lei.

10:10     Afsluiting (10:15 is alles klaar)

Vind plaas deur middel van gebed en ʼn aksie-inisiatief vir die week. Ouers haal self hul kinders by die Kleingroepleiers af deur die ooreenstemmende kaart met ʼn unieke nommer as identifikasie in te dien by die Kleingroepleier.

Die Senior Jeugskool word om 16:30 aangebied vir alle Gr. 8 tot Gr. 11 leerlinge. Ons kom in die Rooi Saal byeen.


Hoe om ’n begrafnis te reël?
Familie kan die leraar van hul keuse direk kontak om ‘n afspraak met hom te reël. U moet ook die Kerkkantoor kontak om te bevestig dat die kerkgebou beskikbaar is vir die begrafnisdiens en om die nodige reëlings uit te klaar. Die leraar sal ook raad gee oor die nodige reëlings wat getref moet word.

Hoe om by ’n Huisgroep in te skakel?
Kontak ’n vriend/in wat alreeds by ’n Huisgroep ingeskakel is en vra óf jy by hulle kan inskakel óf kontak vir Schalk Basson op 082 775 6269 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. Ons probeer ons bes om elkeen in te deel by ’n groep waar hy of sy tuis voel.


Hoe kan ek 'n finansiële bydrae maak? Kliek hier

 

Kommentaar