officialfacebookicongray officialtwittericongray

Skakel ons by 011 391 1343

Nuwe intrekkers

Greeting at Church

Baie welkom aan al ons nuwe intrekkers en besoekers!

Hier het ons `n plekkie vir almal – oud en jonk: babas, kleuters, kinders, tieners, ma, pa, oumas, oupas, enkellopendes en selfs huiswerkers.

Persone wat inligting oor die gemeente wil hê of belangstel om lidmaat van Kempton-Kruin gemeente te word, kan die kerkkantoor kontak of na afloop van elke erediens by die betrokke leraar aanmeld.

Lees verder...

Ons Gemeenteraad

Kruin se Gemeenteraad:

1.  Algemeen

 1. Die Gemeenteraad aan wie die opsig oor, die regering van en die tug in die gemeente toevertrou is, is 'n luisterende vergadering wat God se wil vir die gemeente op alle terreine moet soek en daarvolgens rigting moet gee aan die gemeente se werksaamhede.
 2. Die Gemeenteraad is verteenwoordigend van die verskillende bedieninge van die gemeente.

Lees verder...

Ons visie, missie en waardes

Ons visie is: Voluit vir die Koninkryk

“Die koninkryk is naby” was die hart van Jesus se boodskap. Om voluit te lewe te lewe vir die koninkryk beteken dat ons God vra en vertrou om as Koning te heers oor elke mens se lewe en die mag van die bose te breek. Ons beloof om ons allereers te beywer vir God se koninkryk (Matt 6:33) en om voluit vir die Here te lewe op elke terrain van ons lewe – huwelik, gesin, werk, sport, en in al ons verhoudinge.

Ons missie is: Huise wat Jesus volg onder leiding van Sy Gees, deur:

 • God te aanbid
 • Saam te kom
 • Te leer by Jesus
 • Te vertel van Jesus
 • Om te gee

Kempton-Kruin onderskyf die waardes van:

 • Gasvryheid
 • Samehorigheid
 • Vrymoedigheid
 • Opregtheid

Kempton-Kruin se doelwitte:

 1. Om God groot te maak (Aanbidding)
 2. Om saam te lewe voor sy aangesig (Groei in dissipelskap)
 3. Om die evangelie uit te dra (Evangeliseer)
 4. Om gemeenskap van die heiliges te ervaar; en (Gemeenskap)
 5. Om diens te lewer aan mense in nood (Omgee)

 

Wie is ons?

Retief 005

 

Kempton-Kruin is `n hartlike gemeente geleë in Kempton Park en bestaan uit sowat 5000 lidmate. Die gemeente bestaan sedert 1975 en het een deeltydse en 4 voltydse leraars, `n jeugwerker en personeel van 13 mense. Ons Gemeenteraad bestaan uit 29 mense en is verteenwoordigend van al 7 ons bedieninge.

 

 

Lees verder...

Nuwe lidmate

Welkom

 

 

 

 

 

Die volgende persone se bewys van lidmaatskap is ontvang. Baie welkom in Kruin se huisgesin:

Lees verder...

Kommentaar